Holger

 

Bichon Havanaise  1 år og første gang på salon.
 

Før Efter
Holger - Før Holger - Efter